Iklan Sebutharga TJ/17/23 – KERJA-KERJA MEMBEKAL BAHAN IKLAN TOURISM JOHOR DI TERMINAL FERI ANTARABANGSA KUKUP

TJ/17/23 – KERJA-KERJA MEMBEKAL BAHAN IKLAN TOURISM JOHOR DI TERMINAL FERI ANTARABANGSA KUKUP
  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-
BilTajuk ProjekKod Bidang
KKM
Tarikh Tutup Sebut Harga
1KERJA-KERJA MEMBEKAL BAHAN IKLAN TOURISM JOHOR DI TERMINAL FERI ANTARABANGSA KUKUP010401
221615
222005
16 Julai2023
(Ahad)
12 tengahari

2. Dokumen sebutharga boleh dimuat turun melalui Website Tourism Johor. Anda dikehendaki mengisi form yang telah disediakan dengan lengkap atau datang terus ke Pejabat Tourism Johor bermula 9 Julai 2023 pada waktu pejabat.

3. Dokumen tawaran/sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dicatatkan rujukan tawaran serta dimasukkan kedalam peti tawaran/sebutharga pada/sebelum tarikh tutup sebutharga sebagaimana alamat di bawah:

Alamat:
Tourism Johor
Aras 3-24, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri
Johor (JOTIC), No.2, Jalan Ayer Molek,
80000 Johor Bahru, Johor

4. Kerajaan tidak terikat untuk menerima sebarang sebutharga atau sebutharga yang terendah sekali. Sebarang keputusan adalah muktamad.