Tawaran Sebut Harga No: TJ/03/22 Kerja-kerja Menaik Taraf dan Perkhidmatan Digital dan Multimedia bagi Pusat Informasi Pelancongan Kota Tinggi

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-
BilTajuk ProjekKod Bidang
KKM
Tarikh Tutup Sebut Harga
1Kerja-kerja Menaik Taraf dan Perkhidmatan Digital Dan Multimedia bagi Pusat Informasi Pelancongan Kota Tinggi210102
210108
210109
27 Mac 2022 (Ahad)

2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat Tourism Johor 14 Mac 2022 pada waktu pejabat.

3. Dokumen tawaran/sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dicatatkan rujukan tawaran serta dimasukkan kedalam peti tawaran/sebutharga pada/sebelum tarikh tutup sebutharga sebagaimana alamat di bawah:

Alamat:

Tourism Johor
Aras 3-24, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri
Johor (JOTIC), No.2, Jalan Ayer Molek,
80000 Johor Bahru, Johor