Tawaran Sebut Harga No: TJ/04/22 Mereka bentuk, membuat, membekal dan memasang 43′ Standing Customize Multitouch Information Kiosk Dalam Bentuk Lanskap di Senai Airport dan Bangunan JOTIC

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-
BilTajuk ProjekKod Bidang
KKM
Tarikh Tutup Sebut Harga
1Merekabentuk, Membuat, Membekal Dan Memasang 43′ Standing Customize Multituch Information Kiosk Dalam Bentuk Lanskap Di Senai Airport Dan Bangunan JOTIC210102
210108
210109
27 Mac 2022 (Ahad)

2. Dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat Tourism Johor 14 Mac 2022 pada waktu pejabat.

3. Dokumen tawaran/sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dicatatkan rujukan tawaran serta dimasukkan kedalam peti tawaran/sebutharga pada/sebelum tarikh tutup sebutharga sebagaimana alamat di bawah:

Alamat:

Tourism Johor
Aras 3-24, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri
Johor (JOTIC), No.2, Jalan Ayer Molek,
80000 Johor Bahru, Johor

1 thought on “Tawaran Sebut Harga No: TJ/04/22 Mereka bentuk, membuat, membekal dan memasang 43′ Standing Customize Multitouch Information Kiosk Dalam Bentuk Lanskap di Senai Airport dan Bangunan JOTIC”

Comments are closed.