Tawaran Sebut Harga No: TJ/12/22 Perkhidmatan Penerbitan dan Pembekal Video Promosi Pelancongan Johor : Kategori Pelancongan Kesihatan & Pendidikan (Antarabangsa)

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-

Pemberitahuan – Sila isi maklumat dibawah untuk mendapatkan tawaran sebutharga