Tawaran Sebut Harga No: TJ/13/22 Perkhidmatan Menerbit dan Membekal Video Promosi Pelancongan Tourism Johor : Kategori Sport & Eco Tourism (Domestik)

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-

Pemberitahuan – Sila isi maklumat dibawah untuk mendapatkan tawaran sebutharga