Tawaran Sebut Harga No: TJ/02/22 Bagi Kerja-Kerja Membina Dan Mengubahsuai Tourism Johor Info Galeri

  1. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:-
BilTajuk ProjekKod Bidang
Pendaftaran
CIDB, PPK Dan SPKK
Tarikh Tutup Sebut Harga
1Kerja-kerja Membina dan Mengubahsuai Tourism Johor GaleriG2
B24/B28
E04/E11
21 Februari 2022
(Isnin)
12:00 tengahari
  1. Dokumen sebutharga boleh diperolehi di pejabat Tourism Johor 7 Februari 2022 pada waktu pejabat.
  1. Dokumen tawaran/sebutharga yang lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat berlakri dan dicatatkan rujukan tawaran serta dimasukkan kedalam peti tawaran/sebutharga pada/sebelum tarikh tutup sebutharga sebagaimana alamat di bawah:

Alamat:

Tourism Johor
Aras 3-24, Pusat Penerangan Pelancongan Negeri
Johor (JOTIC), No.2, Jalan Ayer Molek,
80000 Johor Bahru, Johor